AnonymousOrder Zgłaszanie usterki

Wypełnij formularz aby złożyć zlecenie naprawy

Osoba prywatna
Nazwa firmy  
NIP  
Imię  
Nazwisko  

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Telefon kontaktowy  
Adres e-mail     

Nazwa urządzenia  
Model  
Numer fabryczny
Data zakupu
v
Opis usterki  

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9a, moich danych osobowych w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy gwarancji/zlecenia naprawy. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych innych niż w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy gwarancji/zlecenia naprawy przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9a.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9a, w szczególności na podany przeze mnie adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9a. Administrator danych informuje, że osoby których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Kod zabezpieczający
Przepisz kod zabezpieczający